Hem

Sommarhagens vänner

Sommarhagens vänner är en förening som genom sina medlemmar vill verka för att Sommarhagen och fenomenet P-B:s

hela kulturarv hålls levande. Vi stöttar Sommarhagens verksamhet på olika sätt, både ekonomiskt och med arbete. T. ex.

har föreningen genom åren gett ut ett antal publikationer. Vi är

också med och stöttar föreläsnings- och konsertverksamheten

på Sommarhagen.

 

 

Runt Sommarhagen växer många

sällsynta blommor. Bland annat

är ängarna nedanför Sommarhagen ett av få ställen där man kan

se Jämtlands landskapsblomma,

Brunkullan växa. Varje år i augusti genomför vi vår ”Brunkullaslåtter” för att ge Brunkullan

och alla andra orkidéer förutsättningar att frodas.

 

Sommarhagens vänner, c/o Artisterian, Önevägen 150, 832 53 Frösön

e-post: info@peterson-berger.se, Mobilnr: 070-511 67 75, bankgiro: 190-9746.

Copyright © All Rights Reserved