Fjällminnen

Sommarhagens vänner

Wilhelm Peterson-Berger blev under hela sitt vuxna liv en hängiven fjällvandrare, detta som en följd av sitt första Jämtlandsbesök 1889. Ett antal av dessa vandringar dokumenterade han i form av artiklar som blev införda i Svenska Turistföreningens Årsskrifter och Dagens Nyheter.

P-B Institutet har, i samarbete med Jengel förlag i Östersund, samlat artiklarna i boken Fjällminnen.

Man kan inte undgå att göra en jämförelse mellan Peterson-Bergers musikrecensioner och hans fjällminnen. En skarp iakttagelseförmåga är det som han i båda fallen sätter på pränt - i recensionerna projiceras hans musikuppfattning, medan i artiklarna om fjällvandringarna beskriver han upplevelserna av den storslagna fjällnaturens form och färg. Det är en sann konstnärsjäl som med flödande fantasi återger det han ser och upplever.

Artiklarna kan läsas ur flera synvinklar;

som en pionjärinsats inom svensk turistisk litteratur, vilken skapar kännedom om och upplevelser av de områden som beskrivs som en pendang till skildringarna av Roslagens skärgårdsmiljöer signerade August Strindberg och Albert Engström som ett tidsdokument där Wilhelm Peterson-Bergers reflexioner och intryck direkt kan jämföras med nutidens utbyggda fjällturism eller som starka naturupplevelser, kommenterade av en penna som var van att kommentera.

Beställ boken här: ENGEL förlag.
Sommarhagens vänner, c/o Artisterian, Önevägen 150, 832 53 Frösön

e-post: [email protected], Mobilnr: 070-511 67 75, bankgiro: 190-9746.

Copyright © All Rights Reserved