Länkar

Sommarhagens vänner


Sällskap med anknytning till sommarhagen och P-B

Wilhelm peterson-Berger sällskapet Sällskapet samarbetar främst med Stiftelsen för att sprida och vidmakthålla kännedomen om P-B:s verk. Sällskapet har sitt säte i Stockholm. E-post: [email protected]

Teaterföreningen Arnljotspelen Teaterföreningen har som uppgift att årligen, på Arnljotlägden framföra P-B:s vikingadrama Arnljot.
E-post: [email protected]

Wilhelm Peterson-Bergerstiftelsen Wilhelm Peterson-Bergerstiftelsen förvaltar det fysiska arvet efter P-B. Stiftelsen äger och förvaltar Sommarhagen och Arnljotlägden.
E-post: [email protected]


Musikvetenskapliga institutioner

  • Göteborgs Universitet - Institutionen för musik- och filmvetenskap
  • Kungliga Musikaliska Akademien
  • Lunds Universitet - Institutionen för kulturvetenskaper
  • Musik- och teaterbiblioteket
  • Stockholms Universitet - Musikvetenskapliga institutionen
  • Uppsala Universitet - Institutionen för musikvetenskap

Konstnärshem och museer
Aino och Jean Sibelius' hem - Ainola Carl Nielsen Museet - Odense Edvard Grieg Museum - Troldhaugen Musik- & Teatermuseet - Stockholm Sommarhagen - Frösön


Musikförlag
Abaham Lundqvists Musikförlag Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)

Sällskap
Carl Nielsen Selskabet De litterära sällskapen (DELS) Emil Sjögren-sällskapet Hugo Alfvénsällskapet Wagnersällskapet

Sommarhagens vänner, c/o Artisterian, Önevägen 150, 832 53 Frösön

e-post: [email protected], Mobilnr: 070-511 67 75, bankgiro: 190-9746.

Copyright © All Rights Reserved