Låtar för fioler

Sommarhagens vänner

AHCD-1

Peterson-Berger fångades tidigt av folkmusiken. Genom sina årliga besök i Jämtland, från 1914 med utgångspunkt från Sommarhagen, kom han naturligt att intressera sig för musik efter Lapp-Nils, portalfigur bland alla våra jämtländska spelmän. Han arrangerade därför ett antal polskor efter Lapp-Nils för 2 violiner. Dessa polskor har hittills inte blivit inspelade.

En av vårt läns kända violinister, Axel Herjö, tillsammans med sin dotter Karin, har spelat in 5 av dessa polskor i arrangemang av P.-B.

Beställ skivan här: Axel Herjö Musik.
Sommarhagens vänner, c/o Artisterian, Önevägen 150, 832 53 Frösön

e-post: [email protected], Mobilnr: 070-511 67 75, bankgiro: 190-9746.

Copyright © All Rights Reserved