Styrelse

Sommarhagens vänner

Ordförand: Lena Bengtsson
Sekreterare: Ove Isaksson
Kassör: Lars Sahlén

Ledamot: Henric Tungström
Ledamot: Agneta Brink
Ledamot: Lars-Erik OlofssonTA:s representant: Anna Persson

Revisorer: Rolf Östlund och Stefan Fax

Ersättare: Rasmus Österberg
Valberedning: Cari Morén och Rasmus Österberg
Sommarhagens vänner, c/o Artisterian, Önevägen 150, 832 53 Frösön

e-post: info@www.peterson-berger.se, Mobilnr: 070-511 67 75, bankgiro: 190-9746.

Copyright © All Rights Reserved